CACIB ESA Dortmund – 13.05.2018

Richter: Thomas Becht Klasse Hundename Bewertung JuKl / RS Tahi-Reme Atlas V1, VDH, DV JuKl / RS Inferno v. Hohenzollern V2, VDH u. DV Res. JuKl / RS Dobergaarden Forever Fein Sako V3 JuKl / RS Iz Valkiri Nerijus V4 ZwKl / RS Prins Phenyo v.d. Donauhof V1, VDH ZwKl / RS Borej v. Odinstamm […]

Weiterlesen